Logo: BIP

Gospodarka odpadami

ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW ZA ROK 2022

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2021

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości na 2023 rok

  • 21-12-2022
Kalendarzyki dla poszczególnych miejscowości do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH.
czytaj dalej

Zasady segregacji odpadów

  • 14-02-2022

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości Gminy Bełchatów w 2022 roku

  • 23-12-2021

INFORMACJA - UTYLIZACJA AZBESTU:

Szanowni Mieszkańcy !!!

Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających Ziemię. Znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym rakotwórczym działaniu.
W związku z powyższym priorytetowa staje się stopniowa eliminacja wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
    Dlatego też zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Bełchatów do uporządkowania swoich posesji z odpadów zawierających azbest (eternit) i skorzystania z bezpłatnego odbioru, transportu i utylizacji ww. odpadów. Zainteresowane osoby po przygotowaniu odpadów do odbioru (spakowaniu na paletach i zabezpieczeniu folią) powinny złożyć  w Urzędzie Gminy w Bełchatowie stosowny wniosek. Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej urzędu
(www.ugbelchatow.pl w zakładce Ochrona Środowiska).

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022