Logo: BIP

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 • 17-11-2022
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok".
Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU.
czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 • 27-10-2022

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 06-09-2022

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Załączniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

 • 24-06-2022
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadań publicznych w czterech zakresach:
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa - wysokość środków na realizację tego zadania to 75.000. zł.
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - wysokość środków na realizację tego zadania to 46.500 tys. zł.
 • wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -wysokość środków na realizację tego zadania to 20.000. zł.
 • wspieranie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - wysokość środków na realizację tego zadania to 15.000. zł.
Oferty należy składać do 15 lipca. Szczegóły w załączniku.
 
czytaj dalej

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 17-05-2022

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 17-05-2022

Oferta realizacji zadania publicznego - art. 19a

Oferta na realizację zadania publicznego, złożonego w trybie art. 19a.

 • 21-04-2022
1 2 3

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022