Logo: BIP

Komunikaty

Obniżka podatków od nieruchomości

Obniżka podatków od nieruchomości
 
 
Mieszkańcy Gminy Bełchatów zapłacą w przyszłym roku niższe podatki! 30 listopada na sesji Rady Gminy Bełchatów radni uchwalili roczne stawki podatku od nieruchomości. Dla 98 % mieszkańców gminy stawki za podatek od nieruchomości zostaną obniżone w sumie o blisko 4 %.
- Obiecałem mieszkańcom, że jak tylko sytuacja finansowa gminy się ustabilizuje, to zaproponuję ulżenie mieszkańcom w daninach, które płacą, dlatego zdecydowaliśmy na obniżkę podatków od nieruchomości – mówi Konrad Koc, wójt Gminy Bełchatów. - Niewątpliwie jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w naszym regionie, gdzie podatki zostały obniżone – dodaje.
Obniżone zostały przede wszystkim te podatki, które płacą wszyscy właściciele gruntów i budynków mieszkalnych na terenie gminy. Z 76 groszy do 73 groszy za metr kwadratowy obniżona została stawka podatku od powierzchni użytkowej mieszkań, a z 5,01 zł do 4,80 zł za metr kwadratowy tzw. budynków pozostałych, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Z 34 groszy do 33 groszy obniżono także stawkę podatku za metr kwadratowy gruntów pozostałych, w tym tych związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.
Podczas czwartkowej sesji gminni radni zdecydowali także o pozostawieniu na niezmienionym poziomie stawek podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Rodzaj podatku
 
Stawka podatku w 2023 roku [w zł]
Stawka podatku w 2024 roku [w zł]
od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków v- od 1 m kw. powierzchni
0,96
0,96
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
5,05
5,05
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni
0,34
0,33
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
3,32
3,32
od budynków
mieszkalnych – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
0,76
0,73
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. Powierzchni użytkowej
24,95
24,95
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw.
11,42
11,42
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m kw. powierzchni użytkowej
5,02
5,02
od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw.
5,01
4,80
od budowli
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i st.3-7
2,00%
2,00%
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 • 24-10-2023

Załączniki

Program "Sołectwo na plus"

"Sołectwo na plus"

Gmina Bełchatów jest w trakcie realizacji pięciu projektów dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Na realizację małych projektów w sołectwach, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych.
 
Sołectwo Huta:
Zadanie pn. „Doposażenie Sali OSP w Hucie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości 12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu).  W ramach zadania doposażona zostanie Sala OSP poprzez zakup szaf na naczynia.
 
Sołectwo Myszaki:
Zadanie pn. „Myszaki na plus” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo poprzez zakup m.in.: kosiarki, wykaszarki, kosza na nakrętki, huśtawki z bali, domku ogrodowego.
 
Sołectwo Niedyszyna:
Zadanie pn. „Doposażenie Placu Zabaw” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania doposażone zostanie sołectwo w m.in.: ławki, stoły, szafki/półki bookcrossingowej.
 
Sołectwo Domiechowice:
Zadanie pn. „Budowa altany wraz z rewitalizacją terenów zielonych przy Centrum Sportu i Rekreacji – Świetlica w Emilinie” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 40% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania zostanie zakupiona altana.
 
 
Sołectwo Dobrzelów:
Zadanie pn. „Sołectwo Dobrzelów w rytmach muzyki” objęte zostało dofinansowaniem w wysokości  12 000 złotych (co stanowi 100% kosztów całkowitych projektu). W ramach zadania sołectwo zostanie doposażone w  zestaw nagłośnieniowy, parasole grzewcze, zdejmowane osłony do altany.
 
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

 • 19-10-2023

KOMUNIKAT !

 • 19-10-2023
Mieszkańców z ujęcia wody Kurnosianka informujemy, iż brak dostawy wody w dniu 17.10.2023r. do późnych godzin popołudniowych spowodowany był pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej na odcinku przebudowywanej drogi. Prace prowadzone były przez firmę zewnętrzną.
Przedłużony czas wykonania robót wynikał z niemożliwych do przewidzenia okoliczności związanych ze stanem technicznym wodociągu.
Za utrudnienia niezależne od Gminy Bełchatów przepraszamy.

Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne Mieszkańców Gminy Bełchatów już 28 i 29 października !!

 • 19-10-2023
Już niespełna dwa tygodnie pozostały do jednej z największych sportowych imprez w Gminie Bełchatów, czyli dorocznych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Mieszkańców Gminy Bełchatów. Wszystkich mieszkańców mających w sobie sportową żyłkę do rywalizacji serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach, które odbędą się 28 i 29 października.
Przed rokiem w gminnych igrzyskach mieszkańców wzięło udział ponad 120 osób, a klasyfikację generalną wygrała drużyna Zawadowa. Kto okaże się najlepszy w tym roku przekonamy się 29 października. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie się jednak dzień wcześniej turniejem tenisa stołowego w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawie. Początek zawodów w sobotę, 28 października o godz. 10.
Drugiego dnia rywalizacja przeniesie się do szkoły w Kurnosie Drugim (start również o godz. 10), gdzie odbędą się m.in. turnieje szachów, warcabów, wielobój (na który składają się: rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską do tyłu i slalom sprawnościowy), biegi, rzut lotką, podnoszenie odważnika, czy zawsze widowiskowe przeciąganie liny.
Wystartować może każdy mieszkaniec Gminy Bełchatów, ale tylko w jednej, wybranej konkurencji. Oprócz splendoru dla siebie, uczestnicy rywalizacji będą też walczyć o punkty dla swoich miejscowości, po których podliczeniu poznamy klasyfikację generalną igrzysk, która wyłoni najbardziej usportowioną miejscowość naszej gminie.  Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów. W załączniku znajduje się regulamin igrzysk i program minutowy. Zachęcamy do udziału i kibicowania.
czytaj dalej

Siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych

 • 18-09-2023
W nadchodzących wyborach parlamentarnych, na terenie Gminy Bełchatów utworzonych zostanie dziewięć obwodowych komisji wyborczych. W porównaniu do ostatnich wyborów, mamy dwie zasadnicze zmiany:
 •  ze względu na przebudowę strażnicy OSP Podwody, nie można było ulokować w tym budynku siedziby obwodowej komisji wyborczej. Mieszkańcy Podwód Kolonii, Podwód, Wygody oraz Woli Kruszyńskiej głosować będą w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Mikorzycach;
 • utworzona została Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych. Głosować będą tam mieszkańcy miejscowości Bugaj, Mazury, Zdzieszulice Dolne i Zdzieszulice Górne.
Oto zestawienie siedzib wszystkich obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bełchatów:
 1. OKW nr 1; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie, głosują mieszkańcy miejscowości Kałduny, Zawady, Helenów, Huta, Wielopole, Dobrzelów, Myszaki i Niedyszyna;
 2. OKW nr 2; siedziba: Szkoła Podstawowa w Dobiecinie, głosują mieszkańcy miejscowości Dobiecin Kolonia, Dobiecin, Korczew, Zwierzchów, Janina, Mokracz, Postękalice;
 3. OKW nr 3; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie, głosują mieszkańcy miejscowości Augustynów, Bukowa, Janów, Kielchinów, Wiktorów;
 4. OKW nr 4; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie, głosują mieszkańcy miejscowości: Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Łękawa, Kalisko, Kąsie;
 5. OKW nr 5; siedziba: Strażnica OSP w Oleśniku, głosują mieszkańcy miejscowości: Biłgoraj, Słok - Młyn, Oleśnik, Rząsawa, Ludwików, Nowy Świat, Poręby;
 6. OKW nr 6; siedziba: Zespół Szkolno Przedszkolny w Domiechowicach, głosują mieszkańcy miejscowości: Domiechowice, Emilin, Ławy, Adamów, Anastazów, Apolinów, Józefów, Mikorzyce, Wola Mikorska, Zalesna
 7. OKW nr 7; siedziba: Świetlica Wiejska w Mikorzycach, głosują mieszkańcy miejscowości Podwody Kolonia, Podwody, Wygoda, Wola Kruszyńska;
 8. OKW nr 8; siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim, głosują mieszkańcy miejscowości Kurnos Pierwszy, Kurnos Drugi, Borki;
 9. OKW nr 9; siedziba: Centrum Kultury i Sportu w Zdzieszulicach Dolnych, głosują mieszkańcy miejscowości Bugaj, Mazury, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne.
Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o obwodach głosowania dostępne jest na https://bit.ly/45SQpkd
czytaj dalej

Ruszyło przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

 • 01-08-2023
Do końca sierpnia rolnicy z terenu Gminy Bełchatów mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo, wykorzystywane do celów rolniczych, zakupione od 1 lutego do 31 lipca 2023 roku.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Bełchatów (ul. Kościuszki 13). Formularze wniosku dostępne są w siedzibie urzędu, można je też pobrać na naszej stronie internetowej http://www.ugbelchatow.pl/pliki/2019/Akcyza_wniosek_2019.pdf
Nowością, która obowiązuje w tym naborze, jest dodatkowy limit zwrotu za wykorzystane paliwo dla hodowców świń, kóz, owiec i koni (do tej pory dodatkowy limit przysługiwał tylko hodowcom bydła).
Rolnik, który chce uzyskać zwrot części kosztów zakupu paliwa, wykorzystanego na cele rolnicze, powinien dostarczyć faktury, potwierdzające zakup oleju napędowego za następujące okresy:
 • faktury za zakup paliwa od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   -   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W obecnym naborze zmieniły się też stawki zwrotu podatku i wynoszą one:
 • 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  -  do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Bełchatów albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
czytaj dalej

Zawyją syreny alarmowe

 • 31-07-2023
W związku z realizacją obowiązku prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00  na czas 1 (jednej) minuty włączone zostaną syreny tworzące system alarmowania.
czytaj dalej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1 2 3 4 5 6 ... 13

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022