Logo: BIP

Oświata

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów

 • 14-07-2022
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobiecinie wypadli najlepiej w tegorocznym egzaminie ósmoklasistów. Ich średnia z trzech przedmiotów to aż 70%. Średnią 64% osiągnęli ósmoklasiści z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie, a średnią 63,3% uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łękawie. Ósmoklasiści z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Domiechowicach osiągnęli średnią 58,6%. Z kolei uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurnosie Drugim mieli średnią 48,3 %, natomiast średni wynik ósmoklasistów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie to 48%.
 
 
 
Wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach z podziałem na przedmioty:
język polski:
 • średnia 65 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie
 • średnia 63 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 60 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 • średnia 59 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 56 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 48 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
matematyka:
 • średnia 65 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 63 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 55 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 49 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
 • średnia 33 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
język angielski:
 • średnia 80 % - Szkoła Podstawowa w Dobiecinie
 • średnia70 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzelowie
 • średnia 65 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Domiechowicach
 • średnia 62 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łękawie
 • średnia 51 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie
 • średnia 48 % - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kurnosie Drugim
czytaj dalej

Rodzice maluszków ze żłobka w Niedyszynie zapłacą niższe czesne dzięki gminnej dotacji

 • 28-03-2022
Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc podpisał dziś umowę o przyznaniu dotacji celowej dla podmiotu, prowadzącego żłobek na terenie Gminy Bełchatów. O przyznanie takiej dotacji wystąpił Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" w Niedyszynie, prowadzony przez Milenę Olejnik.
 
Dzięki tej umowie rodzice maluszków uczęszczających do żłobka w Niedysznie, będą płacić miesięczne czesne niższe o 400 zł (bo taka właśnie jest wysokość miesięcznego dofinansowania na każde dziecko objęte opieką w tym żłobku i zamieszkałe na terenie naszej gminy).
 
- To pierwsza tego rodzaju umowa, ale jestem przekonany, że nie ostatnia - podkreśla Konrad Koc. - Podjęliśmy również starania, by podobną dotacją mogły być objęte dzieci z terenu naszej gminy, uczęszczające do żłobków działających na terenie miasta. W tym celu jednak musimy zawrzeć porozumienie z Miastem Bełchatów. Prowadzimy w tym temacie rozmowy i bardzo zależy nam na tym, by jak najszybciej można było podpisać stosowne uzgodnenia - podkreśla Konrad Koc.
 
Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bełchatów są możliwe dzięki uchwale, podjętej w tej sprawie przez Radę Gminy Bełchatów w lutym 2022 roku.
czytaj dalej

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.
czytaj dalej

STYPENDIA DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW:

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, otrzymają Stypendia Motywacyjne Wójta Gminy Bełchatów. Stypendia mają charakter jednorazowy i wyniosą po 200 zł.
W sumie otrzyma je 39 uczniów: 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Domiechowicach, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Łękawie, 9 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie, 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobiecinie, 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie oraz 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
Stypendia zostaną przelane na wskazany przez opiekunów ucznia rachunek bankowy lub można będzie je odebrać w kasie urzędu.
 
czytaj dalej

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego:

W zdalnej nauce pomogą uczniom z terenu Gminy Bełchatów laptopy, pozyskane przez Urząd Gminy Bełchatów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.
W ramach tego programu realizowany jest projekt grantowy p.n. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Na jego realizację Urząd Gminy Bełchatów pozyskał grant w wysokości 69.975 zł. Dzięki temu zakupiono 25 laptopów (koszt urządzeń to 69.450 zł), które przekazano do szkół prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
czytaj dalej

GMINNE PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE:

Po gruntownym przeanalizowaniu sytuacji i przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych, Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc, zdecydował, że przedszkola i klasy przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Bełchatów nie zostaną otwarte 6 maja.
 
- Najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym nie mogliśmy podjąć innej decyzji – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Wójt Gminy Bełchatów podkreśla, że sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. Jeśli tylko pojawi się możliwość uruchomienia przedszkoli i tzw. zerówek, będziemy o tym informować z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.
czytaj dalej

NOWE LAPTOPY POMOGĄ UCZNIOM W ZDALNEJ NAUCE:

Aż 25 nowoczesnych laptopów zakupiła Gmina Bełchatów dzięki dotacji pozyskanej z projektu grantowego „Zdalna szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu". Dzięki tym urządzeniom uczniowie, którzy do tej pory mieli problemy z uczestniczeniem w zdalnej nauce, teraz już takich przeszkód nie będą mieli.
czytaj dalej

Muzyczne talenty spotkają się w Kurnosie Drugim:

I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny to przedsięwzięcie, które uświetni tegoroczne Dni Patrona Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim, czyli Alfonsa Brandta. Jednocześnie będzie to okazja do tego, by utalentowani muzycznie uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności, a przy okazji poznać swoich rówieśników równie zakochanych w muzyce.
Międzyszkolny Konkurs Muzyczny odbędzie się w piątek, 6 marca (początek o godz. 10.30) w szkole w Kurnosie Drugim. Udział w konkursie mogą wziąć osoby grające na dowolnym instrumencie (soliści bądź zespoły instrumentalne). Podzieleni będą na trzy kategorie wiekowe (klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII – VIII). Każdy będzie mógł zaprezentować jeden lub dwa utwory muzyczne. Udział w konkursie można zgłaszać do 25 lutego, kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
- Mamy nadzieję, że dzięki temu konkursowi wielu utalentowanych muzycznie uczniów uwierzy we własne siły i możliwości. Poza tym liczymy również na rozpowszechnienie informacji na temat naszego patrona, Alfonsa Brandta, który był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również kompozytorem – podkreśla Grzegorz Gryczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim.
 
czytaj dalej

KONKURS DLA STUDENTÓW - NAPISZCIE O POLSKIEJ WSI:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
czytaj dalej

Partytury Alfonsa Brandta w Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim:

Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim otrzymała niezwykły prezent - partytury spisane odręcznie przez Alfonsa Brandta, patrona szkoły.
- Zapisy nutowe przekazała nam wnuczka przyrodniego brata naszego patrona - mówi Grzegorz Gryczka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim. - Z tego, co na razie udało nam się ustalić, większość z nich to utwory na fortepian, część jest napisana na skrzypce.
Jak podkreśla Grzegorz Gryczka, archiwalia (niektóre datowane są na 1900 rok) wymagają konserwacji, bardzo przydatne byłyby także badania muzykologów, którzy mogliby określić, które z partytur to własne kompozycje muzyka.
- Najprawdopodobniej docelowo przekażemy te dokumenty do muzeum - przyznaje Gryczka.

Choć Alfons Brandt patronem Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim jest już od ponad dekady, to wiedza o nim samym oraz o jego twórczości ciągle jeszcze w dużej mierze pozostaje nieodkryta. Jak zaznacza dyrektor szkoły w Kurnosie, w jego placówce zamierzają teraz przypomnieć historię Alfonsa Brandta i przybliżyć jego twórczość mieszkańcom.
- Naszym zamiarem docelowo jest zbudowanie marki opartej właśnie o postać naszego patrona – podkreśla Grzegorz Gryczka. Jak dodaje, pierwszą okazją, by to uczynić, będzie 152. rocznica urodzin Alfonsa Brandta. - Przypada ona 5 marca, chcemy ten dzień wykorzystać, by tak naszym uczniom, jak i mieszkańcom przekazać nieco wiedzy o tym znakomitym muzyku.
 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022