Logo: BIP

Aktualności

Czekamy na drużyny, które wystąpią w Mistrzostwach Gminy Bełchatów w Piłce Nożnej Mężczyzn Drużyn 6 osobowych. Turniej już 30 czerwca

  • 11-06-2024
Już w niedzielę, 30 czerwca 2024 roku, na Orliku w Dobiecinie zostaną rozegrane Mistrzostwa Gminy Bełchatów w Piłce Nożnej Drużyn 6-osobowych. Ekipy, które chciałyby wystąpić w turnieju, mogą się zgłaszać do 22 czerwca.
Czekamy na zgłoszenia telefoniczne -tel. 502 085 759 (Władysław Błoch) lub mailowe na adres: sport[małpa]ugbelchatow.pl.
Co ważne, w turneju mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Bełchatów. Ekipy będą występować na boisku w składach 6-osobowych (bramkarz plus 5 zawodników w polu). Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają sprzęt sportowy, dla zdobywców miejsc I-III przewidziano puchary i medale. 
Regulamin turnieju dostępny jest w załączniku.
czytaj dalej

głoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2025 r)

  • 10-06-2024

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (2024r.)

  • 10-06-2024

Głosujemy na interaktywne przejście dla pieszych w Dobrzelowie!

  • 10-06-2024
Juz dziś rusza głosowanie w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Zadania, na które zakwalifikują się do realizacji, będą wykonane w 2025 roku. W puli zadań inwestycyjnych, tzw. wojewódzkich, mamy jedno z terenu Gminy Bełchatów. Jest to modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 476 w miejscowości Dobrzelów. Chodzi o istniejące przejście dla pieszych w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 476 z drogą w kierunku osiedla Parasolka.
W ramach inwestycji miałby tam powstać azyl na przejściu oraz oznakowanie aktywne wraz z dedykowanym doświetleniem przejść i punktowymi elementami odblaskowymi w nawierzchni jezdni.
Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 250 tys. zł.
O tym, czy zostanie ono zakwalifikowane do realizacji, zadecyduje głosowanie. Zagłosować może każdy mieszkaniec województwa łódzkiego, ale każdy może oddać tylko jeden głos. Zadanie oznaczone jest numerem W04. Karty do głosowania znajdziecie na https://bo.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/06/KARTA-DO-GLOSOWANIA-BO-2025.pdf  . Dostępne są też w siedzibie Urzędu Gminy Bełchatów (w punkcie informacyjnym na parterze oraz poniżej w załączniku.
Karty dostępne w Urzędzie Gminy i w załączniku częściowo już wypełniliśmy, tzn. wpisaliśmy numer zadania, na które głosujemy. Należy wypełnić pozostałe rubryki, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, powiat, w którym mieszkamy oraz wpisac datę wypełnienia karty. Nie zapominajmy tez o podpisaniu karty.
Jeżeli chodzi o głosowanie w puli powiatowej - mieszkańcy powiatu bełchatowskiego w tym roku w tym zakresie nie głosują - wszystkie zgłoszone zadania zostały zakwalifikowane do realizacji, bo ich sumaryczny koszt nie przekroczył puli, zarezerwowanej na nasz powiat.
Co zrobić z wypełnioną kartą? Można dostarczyć ją do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Filia w Bełchatowie (ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów), a można też wrzucić do specjalnej urny, którą przygotowaliśmy w naszym punkcie informacyjnym. My następnie dostarczymy wszystkie karty do siedziby Biblioteki Pedagogicznej.
Głosowanie trwa do piątku, 28 czerwca. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://bo.lodzkie.pl/porcja-dobrych-wiadomosci/
czytaj dalej

Obowiązkowa lista ZUM

  • 06-06-2024
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.
czytaj dalej

Ważne telefony

  • 05-06-2024
Bezpłatna pomoc dla osób z terenu powiatu bełchatowskiego dotkniętych przemocą domową oraz będących w kryzysie udzielana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 
Siedziba udzielanych porad/kontakt Specjalista Dzień tygodnia Godziny przyjęć
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE

ul. Czapliniecka 66
97-400 Bełchatów
tel.: 44 715 22 63
44 715 22 61
 
PRAWNIK
Zgodnie z potrzebami
zapisy po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie
Zapisy - 44 715 22 63, 690 141 700
1330– 1530
SPECJALISTA
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej
codziennie - od poniedziałku do piątku  900   -14 00   
PRACOWNIK SOCJALNY
codziennie - od poniedziałku do piątku
 900   -15 00 
 
 
PSYCHOLOG
Każda środa miesiąca, po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie.
Zapisy - 44 715 22 63
690 141 700
1500   -17 00
 
WAŻNE TEFEFONY:
 
112 - numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia
116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
800 12 12 12  -bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
47 846 52 11 – Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
44 632 17 15 – Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie
44 715 22 63 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
44 635 51 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie
44 635 28 76 – Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie 
(42) 640-65-91 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, placówka całoroczna i całodobowa, 91-837 Łódź ul. Franciszkańska 85
 
czytaj dalej

Informacja Wójta Gminy Bełchatów o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów

  • 04-06-2024
Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, odbywać się będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy Gminy Bełchatów do lokali wyborczych będą mogli dojechać w ramach bezpłatnych kursów gminnych autobusów. Zorganizowane będą dwa kursy, rozkłady dla poszczególnych miejscowości dostępne są w załącznikach.
czytaj dalej

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Bełchatów

  • 03-06-2024
Gmina Bełchatów przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Modułu II.
Wójt Gminy Bełchatów Konrad Koc podpisał umowę na otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację powyższego zadania w kwocie 73 209,00 zł. Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 97 234,00 zł, z czego 24 025,00 zł stanowi wkład własny gminy.
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych i niesamodzielnych poprzez dostęp do tzw. „Opieki na odległość”.
 
Program skierowany jest do 121 osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu.
Zakupione opaski wraz z usługą „opieki na odległość” będą całkowicie bezpłatne.   
Bezpośrednim realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
czytaj dalej

Raport o Stanie Gminy Bełchatów za 2023 rok

  • 29-05-2024

Wnioski o szacowanie szkód po przymrozkach można składać 13 czerwca

  • 29-05-2024
W związku z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozki wiosenne, które wystąpiły w dniach 18-26.04.2024 r. na terenie Gminy Bełchatów, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do Urzędu Gminy Bełchatów w terminie:
13.06.2024 r.  (czwartek)
 
Szacowaniu podlegają uprawy o powierzchni min. 0,5 ha borówki amerykańskiej, czarnej porzeczki i sadów drzew owocowych.
 
Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów (dostępne w załącznikach) i w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 59, II piętro) oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Co robimy/Rolnictwo/Szkody w gospodarstwach rolnych lub pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych .
W celu udokumentowania powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2024.
 
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Bełchatów (pokój nr 59, II piętro) – nr telefonu 44 632-65-68.
 
Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:
- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,
- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,
- kserokopia/wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 108

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Bełchatów
 
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
 
Tel.: 44 632 52 11
Fax:  44 632 68 54   
GMINA BEŁCHATÓW
NIP: 7692054368
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
NIP: 7691700576
REGON: 001232824
Nr GUS:1001022